Jaké jsou sociální dávky v roce 2014? Přídavky na dítě, doplatek na bydlení, rodičovský příspěvek, životní a existenční minimu, porodné, mateřská dovolená, pohřebné nebo příspěvek na péči.
Random header image... Refresh for more!

Formuláře pohřebné 2014

Formulář pohřebné 2012

Formulář pohřebné 2013 (aktuální verze k datu zveřejnění, pro aktualizace navštivte www.mpsv.cz)

Pohřebné je sociální dávka určená k pokrytí nákladů spojených s uspořádáním pohřbu. Nárok na pohřebné má osoba, která zajišťovala pohřeb nezaopatřeného dítěte, nebo rodiče nezaopatřeného dítěte.

V žádosti o pohřebné musí být uvedeny údaje o žadateli, údaje o zesnulém. K žádosti na vyplněném formuláři je nutné doložit úmrtní list zemřelé osoby, pro kterou je žádáno o pohřebné.

Dále pak musí být doloženy doklady totožnosti a faktura za provedení pohřbu. U nezaopatřeného dítěte pak musí být doloženy doklady o studiu nebo potvrzení o neschopnosti pro nemoc či úraz, nebo potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce a/nebo případně i další doklady.

Formuláře 2014, , ,