Jaké jsou sociální dávky v roce 2014? Přídavky na dítě, doplatek na bydlení, rodičovský příspěvek, životní a existenční minimu, porodné, mateřská dovolená, pohřebné nebo příspěvek na péči.
Random header image... Refresh for more!

Příspěvek na dítě 2014

Přídavky na dítě 2014

Změna (zvýšení) životního minima, která bude platit od 1. 1. 2013 se dotkne i toho, jaké budou přídavky na dítě.  Samotná výše přídavků na dítě se nemění, mění se ale podmínky, na základě kterých můžete dávky na dítě získat. Díky zvýšení životního minima bude mít šanci přídavky na dítě získat více rodin Přídavek na dítě a... [Více informací]

Formuláře přídavky na dítě 2014

Formulář přídavky na dítě 2013 (aktuální verze k datu zveřejnění, pro aktualizace navštivte www.mpsv.cz) Přídavky na dítě je sociální dávka určená na zajištění potřeb dítěte v sociálně slabších rodinách. Nároky na přídavky vzniká tehdy, pokud příjmy rodiny v rozhodném období (předchozí kalendářní rok) nepřesáhnou 2,4 násobek... [Více informací]

Další sociální dávky 2012