Jaké jsou sociální dávky v roce 2014? Přídavky na dítě, doplatek na bydlení, rodičovský příspěvek, životní a existenční minimu, porodné, mateřská dovolená, pohřebné nebo příspěvek na péči.
Random header image... Refresh for more!

Životní minimum 2014

Od 1. Ledna 2013 dochází ke změně výše životního a existenčního minima. To se tedy od začátku roku 2013 zvyšuje o 9%. Životní minimum jednotlivce se tak zvýší o 284 Kč na částku 3410 Kč. Existenční minimum jednotlivce se zvyšuje také o 9%, tedy o 180 Kč na částku 2200 Kč. Současně se mění i životní minimum pro dítě nebo pro další osoby ve společné domácnosti

Jak se zvyšuje životní minimum

Výše, jakou má životní a existenční minimum se řídí zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Zákon stanovuje, že pokud v rozhodném období dojde k navýšení spotřebitelských cen alespoň o 5%, může vláda nařídit navýšení základních částek.

K tomuto zvýšení životního minima v roce 2012 dochází na základě nařízení vlády české republiky, které bylo schváleno 7. Prosince 2011. Nařízení o zvýšení minima vstoupí v platnost právě od začátku roku 2012. Hlavním důvodem pro zvýšení je snaha kompenzovat sociálně slabším osobám růst cen spojený se zvýšením DPH u potravin a u některých jiných výroků.

Výše životního minima v roce 2013

Nové částky životního minima jsou v roce 2013 stanoveny takto:

 • minimum pro jednotlivce je od 1. 1. 2013 stanoveno na 3410 Kč
 • minimum pro první osobu ve společné domácnosti je od 1. 1. 2013 stanoveno na 3 140 Kč
 • minimum pro druhou a další osobu ve společné domácnosti (která současně není nezaopatřeným dítětem) je od 1. 1. 2013 stanoveno na 2830 Kč
 • minimum pro nezaopatřené dítě do 6 let je od 1. 1. 2013 stanoveno na 1740 Kč
 • minimum pro nezaopatřené dítě ve věku 6 až 15 let je od 1. 1. 2013 stanoveno na 2140 Kč
 • minimum pro nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let je od 1. 1. 2013 stanoveno na 2450 Kč
 • existenční minimum pro jednotlivce je od 1. 1. 2013 stanoveno na 2200 Kč

Výše existenčního minima v roce 2013

Výpočet životního minima 2013

Životní minimum rodiny se pak vypočítá jako součet částek životního minima všech osob ve společné domácnosti. Pro stanovení této částky není rozhodující příbuzenský vztah jednotlivých osob ve společné domácnosti, ale právě jen pobyt ve společné domácnosti. Osoby, které mají příbuzenský vztah (rodiče, děti nebo jiné osoby), které společně nežijí ve společné domácnosti, se pro výpočet nezohledňují.

Příklad výpočet minima č. 1:

Matka samoživitelka a tři nezaopatřené děti ve věku 5, 7 a 14 roků:

 • životní minimum rodiny = 9430 Kč
 • tj. 3410 Kč (matka) + 1740 Kč (dítě 5 let) + 2140 Kč (dítě 7 let) + 2140 Kč (dítě 14 let)

Příklad výpočet minima č. 2:

Matka a otec žijí ve společné domácnosti spolu se dvěma dětmi (7 a 16 roků) a dále s nimi společně žije jejich babička v důchodu:

 • životní minimum rodiny (osob ve společné domácnosti) =13 660 Kč
 • tj. 3 140 Kč (matka jako první osoba ve spol. domácnosti) + 2830 Kč (otec) + 2830 Kč (babička) + 2140 Kč (dítě 7 roků) + 2450 Kč (dítě 16 roků)

Sociálka 2014, , ,